O mně

Moje cesta k psychoterapii vznikala postupně. Mám původně zdravotnické vzdělání a několik let jsem ve zdravotnictví, převážně v akutní péči, pracovala. Již při mé práci na Zdravotnické záchranné službě jsem se začala věnovat krizové intervenci - konkrétně první psychické pomoci klientům sekundárně zasaženým, při náhlém úmrtí jejich blízkého či svědkům nějaké tragické události. Tam se rozvinul můj zájem o krizovou intervenci, poradenství pro pozůstalé, celkově o psychosociální oblasti života a začala jsem se zajímat o psychoterapii obecně. Kromě této oblasti jsem několik let pracovala jako speciální pedagog s dětmi v Dětském centru a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a jako terapeut s klienty se závislostí v terapeutické komunitě. Nyní po doplnění kompletního vzdělání pro tento obor jsem se rozhodla věnovat soukromému psychoterapeutickému poradenství. Dále působím jako terénní krizový intervent v rámci Systému psychosociální intervenční služby na Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje. Externě spolupracuji také s Bílým kruhem bezpečí, kde působím jako poradce pro oběti a svědky trestných činů a jsem také externí vyučující na Technické univerzitě Liberec, kde učím studenty komunikaci ve zdravotnictví. 

K výživovému poradenství a ke zdravému životnímu stylu obecně mě přivedla osobní zkušenost a cesta, kterou jsem sama v tomto směru prošla. Zdravé stravování vnímám jako něco, co nás mnoho nestojí a je to prostředek ke zdravějšímu tělu. Vždyť co jiného mu můžeme dát, než právě tohle.


                          

        Vzdělání 

 • Střední zdravotnická škola Liberec - obor Všeobecná sestra
 • Vyšší odborná škola Mills, s.r.o - obor Zdravotnický záchranář
 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha - obor Speciální pedagogika - zaměření na etopedii (poruchy chování) - Bc. vzdělání
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií - obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii - Mgr. vzdělání
 • Psychoterapuetický sebezkušenostní pětiletý výcvik typu SUR se zaměřením na dynamickou skupinovou psychoterapii - Remedium
 • Kurz Kompletní krizová intervence - Déčko Liberec Z.S
 • Poradce pro pozůstalé - profesní kvalifikace - akreditovaný kurz
 • První psychická pomoc ve zdravotnictví - intervenční péče poskytovaná sekundárně zasaženým - NCONZO Brno
 • Člen (kandidát) České asociace pro psychoterapii
 • Výživové poradenství - kurz výživový poradce - NutriAcademy, nutriční akademie
 • Průběžné vzdělávání v oblasti psychoterapie, krizové intervence, v psychosociální oblasti a v oboru nutričního poradenství.
 • Moje práce podléhá pravidelné supervizi s akreditovanými supervizory.